Rata 4 Sarja 3 23.03.2018 17:58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / (7) 2 (6) 1 9 -                          
17 26 33 42            
Pia Sar 345 Yht 387
7 / 3 5 9 / 7 -                          
13 21 38 45            
Tomas Sar 265 Yht 310